Jim S.
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • A
  http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ làm tiến sĩ trường thái học, ít ngày nữa sẽ đi nhậm chức, cũng là bậc túc nho, chỉ có Đỗ Chi Văn là thanh niên mới hơn ba mươi tuổi, nhưng ở địa phương này cũng là người rất có danh vọng.

  Đỗ Chi Văn thấy nhắc tới hắn, được sủng ái mà lo sợ cười nói: "Đệ tử cảm thấy không đủ tư cách, nhưng được lão đại nhân nhắc tới, đành phải tự thẹn ứng đối. Nhưng không biết lệnh quan (người cầm đầu-chủ trì trong bàn tiệc) lần này do ai làm đây?"

  Khương giáo thụ vuốt râu cười nói: " lệnh quan lần này... Tự nhiên là do Lục tiên sinh làm."

  Trong bốn người này, Từ Phong Thanh là tri phủ, Khương Việt
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top